RIEŠENIA NIELEN PRE ENERGIE

ENERGETIKA

ENERGETIKA

KLASICKÁ ENERGETIKA :

- Štúdie energetickej efektívnosti

- Modernizácie malých a stredných kotolní

- Riadenie spotreby

 

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE :

- Biomasa, voda

- Systémy riadenia energetických celkov  

Vyhľadávanie

Kontakt

TERMOREG s.r.o Hlinícka 1
83152 Bratislava 34
Slovakia
+421-2-44873137