RIEŠENIA NIELEN PRE ENERGIE

INTELIGENTNÉ BUDOVY

Nová administratívna budova Slovalco, a.s. (časť procesné riadenie, HMI a optimalizácia riadenia budovy) 

Realizácia systému iHOME pre rodinné domy - Lutila, Limbach, Žiar nad Hronom

Inteligentný kamerový a dohľadový systém - Kaštieľ Čereňany 

Vyhľadávanie

Kontakt

TERMOREG s.r.o Hlinícka 1
83152 Bratislava 34
Slovakia
+421-2-44873137